evolutionartlist/forum

evolutionartlist/forum

Forum

Som besøkende til evolutionartlist.net/forum er du velkommen.
Post dine kommentarer.

Lage egne spørsmål, eller temaer til forumet vennligst kontakt:

forum@evolutionartlist.net

Kunstterapi

Forum/diskusjonPosted by Spartacus den vantro Tuesday, January 09 2007 20:13:06


Kunstterapi er ingen egen behandlingsmetode og følger ikke en spesiell teori. Det er derfor mange forskjellige forhold som kan gå inn under denne betegnelsen.

I prinsippet kan all bruk av bilder eller andre fantasiprodukter som brukes i en forandringsprosess kalles kunstterapi.

Dette kan være en form for dialog mellom det ytre og det indre i mennesket. 

Ordet terapi er gresk. Terapi var i gamle grekenland, å sove i drømmegudens(Aiskylos) tempel for å drømme.

I psykologiens forhistorie kan Sigmund Freuds etterhvert så berømte psykoanalyse brukes som et godt eksempel.I psykoanalysen jobbes det med å få frem fortrengte behov og tydliggjøre indre konflikter og hemninger.

Analytisk psykologi er en annen retning som Jung mente var mer inngående og riktig.
Jung mente komplekser er kongeveien til det ubevisste.

Vel dette var en liten ingress til debatt. Har det moderne mennesket glemt disse aspektene grunnet de forskjellige rollemønstre vi påtar oss i hverdagen.


Kilde: http://www.bildeterapi.no
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.