evolutionartlist/forum

evolutionartlist/forum

Forum

Som besøkende til evolutionartlist.net/forum er du velkommen.
Post dine kommentarer.

Lage egne spørsmål, eller temaer til forumet vennligst kontakt:

forum@evolutionartlist.net

Kunstterapi

Forum/diskusjonPosted by Spartacus den vantro Tuesday, January 09 2007 20:13:06


Kunstterapi er ingen egen behandlingsmetode og følger ikke en spesiell teori. Det er derfor mange forskjellige forhold som kan gå inn under denne betegnelsen.

I prinsippet kan all bruk av bilder eller andre fantasiprodukter som brukes i en forandringsprosess kalles kunstterapi.

Dette kan være en form for dialog mellom det ytre og det indre i mennesket. 

Ordet terapi er gresk. Terapi var i gamle grekenland, å sove i drømmegudens(Aiskylos) tempel for å drømme.

I psykologiens forhistorie kan Sigmund Freuds etterhvert så berømte psykoanalyse brukes som et godt eksempel.I psykoanalysen jobbes det med å få frem fortrengte behov og tydliggjøre indre konflikter og hemninger.

Analytisk psykologi er en annen retning som Jung mente var mer inngående og riktig.
Jung mente komplekser er kongeveien til det ubevisste.

Vel dette var en liten ingress til debatt. Har det moderne mennesket glemt disse aspektene grunnet de forskjellige rollemønstre vi påtar oss i hverdagen.


Kilde: http://www.bildeterapi.no
  • Comments(0)//forum.evolutionartlist.net/#post7

Jul ? hvorfor feirer vi den.

Forum/diskusjonPosted by Spartacus den vantro Sunday, December 24 2006 23:08:17
HEDENSK JUL I JANUAR: I Heimskringla skriver Snorre Sturlason om kong Håkon den gode:

Han sette det i lova at dei skulle ta til å halde jul på same tid som dei kristne, og då skulle kvar mann ha ein mæle øl eller så måtte han bøte, og dei skulle halde helg så lenge ølet varte. Før hadde dei teke til å halde jul hokunatta, som var midtvintersnatta, og dei heldt jul i tre netter.

Gulatingloven og Frostatingloven har påbud om jul som viser at julefeiringen begynte på et tidligere tidspunkt enn i dag. I Gulatings kristenrett er det for eksempel påbud om en ølgjerd. Minst tre bønder skulle være sammen om arrangementet, og ølet skulle være laget til 1. november. Straffene var strenge for å ikke følge øldrikkeregelementet, som hadde sitt opphav i hedensk tradisjon.

Julebukken har antakelig eksistert så lenge som jula, men også ham knyttes det ulike motiv til. Det kan ha dreid seg om en gris som ble slaktet for et godt år i den hedenske julefeiringa.

Andre mener julebukken er en kristen skikk, en rest av kirkens opptog i middelalderen der den som representerte djevelen hadde hornmaske.

Eller kanskje kan julebukken også knyttes tilbake til norrøn mytologi, til Frøys offer, som var en galte.

Julen var de underjordiske veseners høytid også i gamle dager. Flere har knyttet julebukken til disse, en småvokst figur, en skremselsvett som man måtte holde seg inne med, for eksempel kunne han bli sur om han ikke fikk grøt.

Dette utdraget er hentet fra Dagbladets magasin 24.12.2006.
Artikkelen som er publisert finner du i sin helhet her.

Blog Image
Foto: WIKIPEDIA


God Jul og godt nyttår.

  • Comments(0)//forum.evolutionartlist.net/#post6

Fredsprisen 2006

Forum/diskusjonPosted by Spartacus den vantro Sunday, December 10 2006 23:04:51
Årets fredprisvinner Mohammad Yunus blir hyllet i Oslo 10 desmber.

Finansmannen og makrøkonomen Yunus vil bekjempe fattigdom for å løse
verdens terror problematikk. Han mener at verden kan endres til det bedre for fattige ved at hans makrobank idè videreføres.

Hjemmeside for hans makroprosjekt her 


Er dette en  god ide for oljenasjonen Norge ?

  • Comments(0)//forum.evolutionartlist.net/#post4

Evolusjon

Forum/diskusjonPosted by Spartacus den vantro Thursday, December 07 2006 10:26:36

Evolusjonsteori er en gammel og nesten glemt lære om utviklingen av arter,filosofi og forståelse av endringene som skjer i samfunnet.

For å lese mer om dette tema henvises det til en artikkel som er fra Wikipedia - les mer her

Post gjerne dine kommentarer på dette innlegg.

  • Comments(2)//forum.evolutionartlist.net/#post3

Kjendiseri

Forum/diskusjonPosted by Spartacus den vantro Wednesday, December 06 2006 22:17:01

DET NORSKE KONGEHUS.

Medlemer av det norske kongehus fikk "pepper" i TV2 Norge - og debatten gikk varmt for seg i programmet Holmgang.

Bakgrunnen er Ari Behn`s uttalelse i media om at han er ihuga arbeiderparti (DNA) supporter. I henhold til enkelte konservative røster er visstnok ikke dette god skikk. Da det er en uskreven holdning å ikke flagge sin politiske holdning.

Si din mening og kom med kommentar til dette utspillet.

  • Comments(1)//forum.evolutionartlist.net/#post2

Skulptur - politikk

Forum/diskusjonPosted by Einar Andreas Larsen Wednesday, November 29 2006 15:31:11

Uansvarlig av Oslo kommune og nedstemme statuen av Kong Olav.

Har vi råd til å bruke kunstnere på en så hensynsløs måte ?

2 millioner norske kroner og 6 års arbeide fra en dyktig billedhugger ?

Eller har det seg slik at politikk er blitt en arena for menneskelig dårskap og sløseri av skattebetalernes penger ?
  • Comments(2)//forum.evolutionartlist.net/#post1