evolutionartlist/forum

evolutionartlist/forum

Forum

Som besøkende til evolutionartlist.net/forum er du velkommen.
Post dine kommentarer.

Lage egne spørsmål, eller temaer til forumet vennligst kontakt:

forum@evolutionartlist.net

Jul ? hvorfor feirer vi den.

Forum/diskusjonPosted by Spartacus den vantro Sunday, December 24 2006 23:08:17
HEDENSK JUL I JANUAR: I Heimskringla skriver Snorre Sturlason om kong Håkon den gode:

Han sette det i lova at dei skulle ta til å halde jul på same tid som dei kristne, og då skulle kvar mann ha ein mæle øl eller så måtte han bøte, og dei skulle halde helg så lenge ølet varte. Før hadde dei teke til å halde jul hokunatta, som var midtvintersnatta, og dei heldt jul i tre netter.

Gulatingloven og Frostatingloven har påbud om jul som viser at julefeiringen begynte på et tidligere tidspunkt enn i dag. I Gulatings kristenrett er det for eksempel påbud om en ølgjerd. Minst tre bønder skulle være sammen om arrangementet, og ølet skulle være laget til 1. november. Straffene var strenge for å ikke følge øldrikkeregelementet, som hadde sitt opphav i hedensk tradisjon.

Julebukken har antakelig eksistert så lenge som jula, men også ham knyttes det ulike motiv til. Det kan ha dreid seg om en gris som ble slaktet for et godt år i den hedenske julefeiringa.

Andre mener julebukken er en kristen skikk, en rest av kirkens opptog i middelalderen der den som representerte djevelen hadde hornmaske.

Eller kanskje kan julebukken også knyttes tilbake til norrøn mytologi, til Frøys offer, som var en galte.

Julen var de underjordiske veseners høytid også i gamle dager. Flere har knyttet julebukken til disse, en småvokst figur, en skremselsvett som man måtte holde seg inne med, for eksempel kunne han bli sur om han ikke fikk grøt.

Dette utdraget er hentet fra Dagbladets magasin 24.12.2006.
Artikkelen som er publisert finner du i sin helhet her.

Blog Image
Foto: WIKIPEDIA


God Jul og godt nyttår.

  • Comments(0)//forum.evolutionartlist.net/#post6